Rozszerzony pakiet socjalny
dla pracowników:


 • motywacyjny system premii i nagród rocznych
 • prywatna opieka medyczna
 • prywatne ubezpieczenie na życie
 • kurs językowy (dla pracowników
  administracyjnych, mistrzów i brygadzistów)
 • szkolenia
 • paczki dla dzieci na święta
 • dofinansowanie do wypoczynku letniego
  lub zimowego dzieci
 • zapomoga dla pracowników mających dzieci
  niepełnosprawne
 • bezzwrotna pomoc w wypadkach losowych